Σύγκριση εκδόσεων

Βασική

δωρεάν!

Έχεις 20 ημέρες για να αξιολογήσεις την επαγγελματική έκδοση. Μετά από αυτή την περίοδο μπορείς να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς την εφαρμογή στη βασική έκδοση.

Μπορείς να αναβαθμίσεις την εφαρμογή στην επαγγελματική έκδοση, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χάσεις τα δεδομένα.

 • Μητρώο ασθενή
 • Ιστορικό
 • Επισκέψεις
 • Εμβόλια
 • Μετρήσεις
 • Έγγραφα
 • Ραντεβού
 • Συγγενείς
 • Ατζέντα
 • Επαφές
 • Αναγνώριση χρήστη
 • Διαχείριση αρχείου
 • Ενημερώσεις προγράμματος
 • Πολλαπλή επεξεργασία
 • Κρυπτογράφηση
 • Διαφημίσεις*
 • Σύνδεση με ίντερνετ*

*μόνο κατά την εκκίνηση της εφαρμογής ή/και μία φορά την ημέρα

Επαγγελματική

 • Ταυτόχρονη χρήση
 • Απομακρυσμένη χρήση
 • Εξαγωγή επαφών
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη*
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Μητρώο ασθενή
 • Ιστορικό
 • Επισκέψεις
 • Εμβόλια
 • Μετρήσεις
 • Έγγραφα
 • Ραντεβού
 • Συγγενείς
 • Ατζέντα
 • Επαφές
 • Αναγνώριση χρήστη
 • Διαχείριση αρχείου
 • Ενημερώσεις προγράμματος
 • Πολλαπλή επεξεργασία
 • Κρυπτογράφηση
 • Αγορά

* μέσω Teamviewer ή παρόμοιου προγράμματος


Copyright © MEDiX 2009-2019
Photos and images from www.freedigitalphotos.net
My Profile