Λειτουργίες Επισκόπηση

Καρτέλες Ασθενών

Μητρώο ασθενή, ιστορικό, εμβόλια, επισκέψεις, έσοδα, ραντεβού, συγγενείς ασθενών, μετρήσεις (εργαστηριακές και άλλες).

Μπορείς να επισυνάψεις ένα ή περισσότερα έγγραφα στην καρτέλα και στις επισκέψεις.

Ατζέντα

Απεικόνιση και διαχείριση των ραντεβού σου.

Μπορείς να δεις τα ραντεβού ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείς ένα ραντεβού.

Επαφές

Βιβλίο διευθύνσεων για τις προσωπικές και επαγγελματικές επαφές.

Στατιστικά στοιχεία

Μπορείς να δημιουργήσεις διαγράμματα σχετικά με τον αριθμό των νέων ή τροποποιημένων καρτελών, ραντεβού, επισκέψεων και εσόδων.
Μπορείς να επιλέξεις έως δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους ή ημέρες και να συγκρίνεις τα διαγράμματα.

Πολλαπλή Επεξεργασία

Μπορείς να βλέπεις και να επεξεργάζεσαι ταυτόχρονα περισσότερες από μία καρτέλες και ραντεβού.

Συγγενείς Ασθενών

Τα στοιχεία των συγγενών των ασθενών σου (ιδιαίτερα χρήσιμο όταν οι ασθενείς είναι παιδιά).

Μπορείς να προσθέσεις όσους συγγενείς θέλεις και να καθορίσεις το είδος συγγένειας.

Εξαγωγή Επαφών

Μπορείς να σώσεις όλα τα στοιχεία των επαφών σου σε αρχεία VCard.

Τα αρχεία VCard περιέχουν όλες τις πληροφορίες της επαφής (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλπ) και μπορείς να τα εισάγεις σε άλλες εφαρμογές, όπως το Outlook, Gmail, Yahoo Mail, καθώς επίσης και σε κινητά τηλέφωνα και tablet.

Μπορείς να συμπεριλάβεις στα αρχεία VCard και τις ιατρικές επισκέψεις.

Διαχείριση

Μπορείς να δημιουργήσεις αντίγραφα ασφαλείας του ιατρικού σου αρχείου - κρυπτογραφημένα ή χωρίς κρυπτογράφηση - και να ανακτήσεις μια προηγούμενη έκδοση του αρχείου.

Ενημερώσεις του προγράμματος, για να έχεις την τελευταία εκδόση χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης.


Copyright © MEDiX 2009-2019
Photos and images from www.freedigitalphotos.net
My Profile